Dự án liên quan: cổ phiếu bds

  • Vì sao Cổ phiếu bất động sản tăng gấp 2, 3 lần?

    CƠN SỐT CỔ PHIẾU BẤT ĐỘNG SẢN   Cổ phiếu Bất động sản đang tăng mạnh trong thời gian vừa qua. Trong đó, có những cổ phiếu bds tăng lên gấp đôi, gấp 3 so với thời gian trước đây trong thời gian ngắn. Cất cánh sau khi cắt được gánh nặng Từ một cổ