Hưng Thịnh Incons (HTN) lãi sau thuế 31,4 tỷ đồng nửa đầu năm, hoàn thành 63%

(ĐTCK) CTCP Hưng Thịnh Incons (mã chứng khoán HTN – sàn HOSE) mới công bố BCTC hợp nhất quý II và luỹ kế nửa đầu năm 2023.

Phối cảnh New Galaxy Dĩ An

Trong quý II, HTN ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.570,2 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá vốn cũng giảm 7% xuống 1.452,6 tỷ đồng, dẫn đến lợi nhuận gộp doanh nghiệp giảm 38%, xuống còn 117,6 tỷ đồng.

Kỳ này, doanh thu tài chính của HTN giảm 12%, xuống còn 15,3 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí tài chính tăng 42%, lên 89,4 tỷ đồng. Điểm tích cực là chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 57% xuống còn 15,5 tỷ đồng. Kết quả, Hưng Thịnh Incons lãi sau thuế 48,9 tỷ đồng, giảm 43% so với cùng kỳ năm 2022.

Luỹ kế nửa đầu năm 2023, doanh thu thuần của HTN đạt 1.999 tỷ đồng, giảm 38%. Cộng với kết quả lỗ của quý I, lợi nhuận sau thuế Công ty đạt 31,4 tỷ đồng, giảm 76% so với nửa đầu năm 2022.

Năm 2023, HTN đặt kế hoạch kinh doanh với mục tiêu tổng doanh thu đạt 4.200 tỷ đồng và lãi sau thuế 50 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, Công ty đã hoàn thành lần lượt 48% và 63% kế hoạch năm.

Tại thời điểm ngày 30/6, tổng tài sản Hưng Thịnh Incons đạt 7.627 tỷ đồng, giảm gần 17% so với đầu năm. Trong đó, tiền và tương đương tiền của HTN đạt 44,5 tỷ đồng, giảm 47%; đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 37,3 tỷ đồng, giảm 56%; các khoản phải thu ngắn hạn còn 5.965 tỷ đồng, giảm 7,1%; hàng tồn kho cũng giảm một nửa về mức 913 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, nợ phải trả được giảm 20,4% xuống còn 6.134 tỷ đồng, gần như toàn bộ là số nợ ngắn hạn. Nợ đến từ phải trả người bán ngắn hạn 2.206 tỷ đồng; vay nợ ngắn hạn 1.721 tỷ đồng; người mua trả tiền trước ngắn hạn 1.347 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 28/7, cổ phiếu HTN giảm 0,82%, xuống còn 18.050 đồng/CP.

Kiều Trang

Nguồn copy: https://m.tinnhanhchungkhoan.vn/hung-thinh-incons-htn-lai-sau-thue-314-ty-dong-nua-dau-nam-hoan-thanh-63-post326790.amp

5/5 (1 Review)
.
.
.